Rachmawan Alif Saroso (Silent Man tetapi kalau waktu sidang hampir sama penyakitnya dengan Mr Silat Lidah